icon icon icon

Để sở hữu những sản phẩm kính quý khách có thể thực hiện các bước sau :

Bước 1 : Quý khách có thể tìm kiếm và xem thông tin chi tiết sản phẩm ở phần " Sản Phẩm "

Bước 2: Liên hệ với nhân viên tại chatbox hoặc liên hệ qua số điện thoại 

Bước 3: Chúng tôi sẽ tiệp nhận đơn hàng, kiểm tra lại và xác nhận đơn hàng của Quý khách trước khi làm lệnh sản xuất.

Bước 4: Làm lệnh sản xuất.

Bước 5: Giao hàng

DỰ ÁN